Dự án xây dựng cầu Dinh Ông vượt Sông Ba, tỉnh Phú Yên

 

 

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án xây dựng Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An - tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1) được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu: đảm bảo ứng cứu kịp thời các khu vực có tuyến đường đi qua bị chia cắt trong mùa mưa bão; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, ổn định dân cư trong vùng có tuyến đường đi qua nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung. Đồng thời, góp phần đảm bảo An ninh quốc phòng của vùng phía Tây thành phố Tuy Hòa.
+ Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Phú Yên
+ Ngày khởi công: 19/12/2015