Dự án xây dựng đường dẫn hầm Phước Tượng và Cầu Phước Tượng, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế

 


+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án xây lắp đường dẫn hầm Phước Tượng và Cầu Phước Tượng từ Km0 + 139.19 đến Km4+680.00, Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế được hoàn thành có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, giao thương trên trục kinh tế, đô thị Huế - Chân Mây, Lăng Cô - Đà Nẵng đồng thời cũng hạn chế tai nạn giao thông.
+ Địa điểm: huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Chủ đầu tư: Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT.