Dự Án Thi công xây lắp hạ tầng, xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi

 


+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án mở rộng trường Đại học Thủy Lợi được Bộ NN&PTNT kí Quyết định phê duyệt dưới sự tài trợ của ADB. Mục tiêu của dự án là tăng cường vật chất tại khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, nhằm nâng cao năng lực, chuyển giao khoa học công nghệ hướng tới trở thành một trường đầu ngành ở Việt Nam, ngang tầm khu vực và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực ngành nước có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân.
+ Địa điểm: Khu Đại học Phố Hiến, thuộc địa giới hành chính của xã Nhật Tân và xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
+ Chủ đầu tư: Trường Đại Học Thủy Lợi.
+ Ngày khởi công: 15/03/2014