Dự án Sữa chữa, cải tạo và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

 


+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án sửa chữa, cải tạo và mở rộng sân đỗ máy bay tại Tân Sơn Nhất nhằm mục đích đảm bảo khai thác hiệu quả hơn nữa các loại máy bay thân lớn của hàng không dân dụng như Boeing777, Boeing747 và tương đương; Nâng cao khả năng khai thác của sân đỗ hiện hữu để đạt được sự đồng bộ các hạng mục công trình tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất và phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đảm bảo có thể bố trí thêm một đường lăn, phá thế độc đạo của đường lăn hiện hữu để giảm thời gian máy bay lăn từ đường băng vào bãi đậu và ngược lại; Đồng thời nâng cao số lượng vị trí đỗ máy bay các loại tại Tân Sơn Nhất.
+ Địa điểm: Sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP. HCM
+ Chủ đầu tư: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam
+ Ngày khởi công: 07/04/2015