Dự án xây dựng Hồ Đá Ong, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

 

 

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á.

+ Quy mô công trình Dự án: Gồm xây dựng Đập chính, Đập phụ, San nền và Nhà quản lý.

+ Chủ đầu tư: Sở NN và PTNT tỉnh Bắc Giang.