Dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

 

 

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á

+ Quy mô Dự án: Xây dựng cải tạo, nâng cấp 02 tuyến chính và 05 tuyến nhánh với tổng chiều dài 17,74 km; 02 cống tiêu thoát lũ dưới đê là cống hộp mỗi cống có 03 cửa 4x4 m; Thoát nước ngang bằng hệ thống cống tròn và cống bản; Thoát nước dọc bằng hệ thống rãnh dọc hình thang (0,4x0,4x0,4)m; Rãnh dọc chịu lực B=0.3m.

+ Chủ đầu tư: UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang