Dự án xây dựng Đường, cầu dẫn và nửa cầu chính phía huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á

+ Quy mô Dự án: Công trình Cầu cấp I, đường cấp III đồng bằng; 

- Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng

- Bê tông khoan cọc nhồi D =1,2m; D =20m

- Trụ cầu có chiều cao ≥ 16m

- Kết câu nhịp: L=34,15+15x35+65+5x100+65+2x35+39,5+44+33,6+29,1+6x35+29,1+6x35+34,15m

- Chiều rộng B=16m và 12m

+ Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh.