Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam, thành phố Bắc Ninh

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á

+ Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Tây Nam giai đoạn I khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng kết nối giao thông phía Tây Nam với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 18, hình thành cửa ngõ lớn nhất vào thành phố, tạo điểm nhấn giao thông đô thị khang trang, hiện đại. Giai đoạn I của dự án gồm các hạng mục công trình xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, nút giao thông vòng xuyến…

+ Địa điểm: Phía Tây Nam, TP Bắc Ninh

+ Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh

+ Ngày khởi công: 22/04/2017