Dự án xây dựng trạm bơm Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

 


+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Hương thuộc dự án phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm xây dựng nhà trạm, hệ thống kênh tưới, tiêu để đảm bảo tiêu chủ động cho 1280 ha diện tích đất canh tác của 03 xã Xuân Hương, Mỹ Thái, Tân Dĩnh và tưới chủ động cho 170 ha đất canh tác của xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
+ Địa điểm: xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 
+ Chủ đầu tư: Sở NN và PTNT, tỉnh Bắc Giang.
+ Ngày khởi công: 14/03/2014