Dự án Xây dựng 02 cầu Thông Lưu và Cây Điệp trên QL54 tỉnh Vĩnh Long

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án xây dựng 02 cầu Thông Lưu và Cây Điệp trên QL 54 góp phần mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long, kết nối với các tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp thông thương với Quốc lộ 80, đường Hồ Chí Minh và dự án kết nối trung tâm đồng bằng sông Cửu Long sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đối nội, đối ngoại liên hoàn của tỉnh.
+ Địa điểm: Cầu Cây Điệp tại huyện Trà Ôn; Cầu Thông Lưu tại huyện Bình Tân trên Quốc Lộ 54 tỉnh Vĩnh Long.
+ Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án 6 - Bộ GTVT
+ Ngày khởi công: 06/01/2015