Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

 


+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Dự án nâng cấp mở rộng QL38 có tổng chiều dài toàn tuyến là 28,6 km, điểm đầu tại Km4 + 200, thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại Km32 + 800 giao với QL5, thuộc địa phận tỉnh Hải Dương. Việc đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức BOT là rất cấp thiết. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH của hai tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng Bắc bộ nói chung.
+ Địa điểm: xã Tân chi, huyện Tiên Du, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BOT 38
+ Ngày khởi công: 25/05/2015