Dự án xây dựng Đường, cầu dẫn và nửa cầu chính phía huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Mã sản phẩm: 2012

Tình trạng: Còn hàng

Giá: $0,00
Trước Thuế: $0,00
Số lượng: