Dự án xây dựng đường nối tỉnh lộ TL295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Mã sản phẩm: 2013

Tình trạng: Còn hàng

Giá: $0,00
Trước Thuế: $0,00
Số lượng: