LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Các ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, thẩm định các dự án; Tư vấn thiết kế; Thi công các dự án: Xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thuỷ điện, điện. Công ty chúng tôi có hàng trăm kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ là các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam đang làm việc trực tiếp toàn thời gian tại Nhà thầuĐặc biệt nhất là tình hình tài chính mạnh với hàng trăm tỷ giá trị hạn mức tín dụng do các Ngân hàng cung cấp cho nhà thầu cùng với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại và mô hình quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả.   

Các ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, thẩm định các dự án; Tư vấn thiết kế; Thi công các dự án: Xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thuỷ điện, điện....