Dự án xây dựng kè Đại Mão, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

 

 

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á

+ Quy mô Dự án: Xây dựng các hạng mục Kè bảo vệ sông; Chân kè; Mái kè.

+ Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Giang