Dự án xây dựng Hồ Huổi Có, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

 

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á

+ Quy mô công trình Dự án: Xây dựng 02 hệ thống công trình Hồ chứa nước Huổi Cỏ và Tho Loong.  Đập đất Huổi Cỏ Hmax=24m, L=95m; Đập đất Tho Loong Hmax=16m, L=65m;  Tràn xả lũ Tho Loong và Huội Cỏ.  02 cống lấy nước dưới đập.  Hệ thống kênh tưới tiêu, kết cấu BTCT, L =6.9km.

+ Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án CN-ĐTM tỉnh Sơn La.