Dự án xây dựng Hồ Vần Chải, huyện Vần Chải, tỉnh Hà Giang

 

 

+ Nhà thầu chính: Tập đoàn Quốc tế Đông Á
+ Quy mô Dự án: Gồm xây dựng Hồ chứa kết cấu BTCT,  Dung tích 9.300m3;  Đáy, tường kết cấu BTCT M200;  Đập dâng lấy nước kiểu chiaron; đường ống dẫn nước về hồ; đường phục vụ thi công và quản lý vận hành.
+ Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang